Η-Πληρωμή

Προσαρμοσμένη ηλεκτρονική πληρωμή για επιμέρους μελέτες και υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4446/2016. Για να προχωρήσει, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει μια έγκυρη πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή λογαριασμό paypal. Το ποσό της πληρωμής έχει συμφωνηθεί ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του σωστού ποσού πληρωμής. Αυτή η πληρωμή δύναται να περιλαμβάνει ΦΠΑ και άλλους φόρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά την πληρωμή ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραδώσει το κατάλληλο τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο παραστατικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Προσαρμοσμένη Πληρωμή