Βοήθεια

Σε κάθε χάρτη, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει την τρέχουσα θέση του με τη λειτουργία Γεωεντοπισμού. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές με σύνδεση wifi και διαθεσιμότητα συστήματος εντοπισμού θέσης GPS. Η ακρίβεια είναι σχετική με το δίκτυο και δορυφορική διαθεσιμότητα

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές του διαδικτυακών χαρτών με το κουμπί δεδομένα .

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια τοποθεσία, διεύθυνση ή άλλα χωρικές πληροφορίες. Η λειτουργία αναζήτησης τροφοδοτείται από το openstreetmap

Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων σε geojson μορφή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένους χάρτες

Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ακολουθεί την ονοματολογία του πλαισίου Inspire της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα, το σύστημα ιεραρχικής ταξινόμησης Χρήσεων Γης που αναφέρεται ως "HILUCS value". Αυτά σύνολα δεδομένων συμμορφώνονται με το Παράρτημα ΙΙΙ , για την ταξινόμηση των σχεδιαζόμενων χρήσεων Γης, σύμφωνα με "D2.8.III.4 Data Specification on Land Use"

Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων είναι δομημένο σύμφωνα με το EN ISO 19131 ή Inspire πρότυπο

Οι χάρτες στηρίζονται στις υποδομές του openstreetmap, overpass api και στις υπηρεσίες του umap στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Συστημα wgs84

Άδεια ανοιχτής βάσης δεδομένων (ODbL), Inspire (Μόνο για συνδρομητές), ISO 19131 (Μόνο για συνδρομητές)