Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

GeoDevLab είναι μια ολοκληρωμένη υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών με δυνατότητα γεωεντοπισμού. Η χωρική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών χρησιμοποιεί πηγές ανοικτού κώδικα για τη παραγωγή ολοκληρωμένων πολεοδομικών και χωροταξικών πληροφοριών στο πλαίσιο του Inspire. Βασικός σκοπός της προσπάθειας είναι η διάθεση πληροφοριών χρήσεων γης και εν γενεί ζωνών χωροταξικών ρυθμίσεων στον Ελλαδικό χώρο και την Ευρώπη. Όλες οι χωρικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη, με δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του, με την βοήθεια του GPS. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για χρήση σε υπολογιστές ή κινητές συσκευές. Ωστόσο, οι λειτουργίες γεωεντοπισμού είναι διαθέσιμες μόνο σε κινητές συσκευές με ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού θέσης. Σημαντικές χωροταξικές πληροφορίες παρέχονται σε επενδυτές ή μηχανικούς προκειμένου να διεξάγουν ασφαλείς αξιολογήσεις και αναλύσεις στα έργα τους. On line γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και γενικότερα υποδομές χωρικών δεδομένων με δυνατότητα ταυτόχρονής διαδικτυακής ενημέρωσης και γεωπισμού χρήστη παρέχονται σε δημόσιες αρχές και προγραμματιστές. Μια απόπειρα να φέρει το GIS σε επίπεδο Cloud, ως SaaS, με δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας από χρήστες σε όλη την Ευρώπη.

Πιστοποιημένα Δεδομένα

Παράγουμε πιστοποιημένα χαρτογραφικά δεδομένα και γενικότερα ψηφιακές πληροφορίες ακολουθώντας διεθνή πρότυπα στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Τα γεωγραφικά δεδομένα αφορούν διάφορα επίπεδα του πολεοδομικού σχεδιασμού και του οικονομικού προγραμματισμού που πηγάζουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οδηγία Inspire

Ένα σημαντικό μέρος των γεωγραφικών δεδομένων που αφορά σχέδια πόλεων και γενικότερα θεσμοθετημένες χωρικές ζώνες, συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία Inspire της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντας πολύτιμες πληροφορίες όλων των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων του πολεοδομικού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, σε όλους τους χρήστες των φορητών συσκευών με GPS.

Ανοικτά Δεδομένα

Επίσης μέρος των χαρτογραφικών δεδομένων διατίθενται με άδεια creative commons, αναφορά δημιουργού και μη εμπορική χρήση, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων που δημιουργήθηκαν και αποδίδονται με λογισμικό ανοικτού κώδικα, διατηρώντας ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με την εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

Πιστοποιημένα Δεδομένα

Σημμόρφωση Inspire

Ανοικτά Δεδομένα

Πληροφορίες

Είμαστε μηχανικοί, πολεοδόμοι, ειδικοί στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών που συλλέγουν, ανανεώνουν και δημιουργούν γεωχωρικά δεδομένα με την αγάπη και την αφοσίωση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναπτύσσουμε προηγμένες υποδομές χωρικών δεδομένων για επενδυτές και τοπικές αρχές. Βρισκόμαστε σε όλη την Ευρώπη, επικοινωνώντας μέσω διαδικτύου και εργαζόμαστε σε υποδομές συννέφου , προκειμένου να προσφέρουμε αδιάκοπη ενημέρωση των υπηρεσιών στον τομέα του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης. Έχουμε βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία στα ελληνικά σύνολα δεδομένων και τις διαδικασίες, που αποκτήθηκε σε διάφορα έργα. Ως Πολεοδόμοι μπορούμε να εγγυηθούμε εξαιρετικό αποτελέσματα, με βάση το επιστημονικό μας υπόβαθρο. Το εργαστήριο των Γεωγραφικών Προγραμματιστών (GeoDevLab) είναι ένας ανοικτός επαγγελματικός χώρος έτοιμος να αναλάβει ερευνητικές δραστηριότητες. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμιο του Sassari στην Ιταλία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το εργαστήριο συνέβαλε σε "state of the art" έργα στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Είμαστε πάντα ανοικτοί στη δημιουργία νέων συμμαχιών στον τομέα αυτό. Το εργαστήριο Γεωγραφικών Προγραμματιστών είναι μια open source ομάδα έτοιμη να εκτελέσει εθελοντικές εργασίες. Τα τελευταία έξι χρόνια, συμβάλλει στην ανάπτυξη του OpenStreetMap και σε άλλες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων όπως το Umap μέσω κωδικοποίησης, μεταφράσεων ή ανάπτυξης χαρτών. Πρόθυμοι να συμβάλουμε ακόμη περισσότερο σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου μας.